Licznik odwiedzin

4146967

 

Komunikat dotyczący dostawy wody pitnej dla mieszkańców miejscowości

Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś

Od dnia 12.08.2023 r. woda dla mieszkańców w/w miejscowości dostarczana będzie w następujący sposób:

  1. Czarnystokprzy Sklepie Spożywczymod godz. 700 do godz. 800
  2. Czarnystok przyRemizie OSPod godz.800 do godz. 900
  3. Wólka Czarnostockaprzy Sklepie Spożywczym od godz. 900 do godz. 1000
  4. Gorajec-Zagroble, przy Sklepie Spożywczymod godz. 1000 do godz. 1100
  5. Gorajec-Stara Wieś przy Sklepie Spożywczym od godz.1100do godz. 1200
  6. Gorajec-Zastawieprzy Remizie OSP od godz. 1200 do godz. 1300

Prosimy zabrać ze sobą naczynia i pojemniki na wodę.

Powyższy harmonogram obowiązuje do odwołania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................................................

K O M U N I K A T

W  S P R A W I E   B R A K U     

P R Z Y D A T N O Ś C I   W O D Y   D O   S P O Ż Y C I A

ogłoszony w dniu 11 sierpnia godz. 14.30

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Wójt Gminy Radecznica zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Gorajec-Zagroble zaopatrującego w wodę miejscowości: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś,

że zgodnie z decyzją z dnia 11 sierpnia 2023 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu ze względu na obecność bakterii grupy coli  woda z wodociągu Gorajec-Zagroble nie nadaje się do:

- picia,

- przygotowywania potraw gotowanych,

- przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

- mycia owoców i warzyw,

- mycia naczyń kuchennych i sztućców,

- mycia zębów,

- mycia i kąpieli.

Woda może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.     

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych, należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki.

Producentów żywności, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody z wymaganiami sanitarnymi.

Jednocześnie informuję, że zostały podjęte działania w celu  poprawy jakości wody.

Wobec powyższego informujemy ze woda dostarczana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gorajec poddawana jest dezynfekcji. Podczas chlorowania prowadzimy monitoring poziomu chloru wolnego w wodzie, tak aby był w stężeniu bezpiecznym dla odbiorców.

O wszelkich zmianach w sytuacji związanych z jakością wody Urząd gminy Radecznica będzie informował na bieżąco.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w związku z przebudową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radecznicy dotychczas opublikowane materiały zostały przeniesione do archiwum i są dostępne pod poniższym linkiem:

www.archiwumbip.gminaradecznica.pl

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski